Projectes


TREBALL PER PROJECTES


Metodologia que fomenta el model “aprendre a aprendre”, fent que l’infant sigui protagonista del seu aprenentatge, partint dels seus interessos. L’objectiu final serà donar resposta als dubtes que els hagin sortit durant el procés. I és en la fase de recerca d’informació on cal la col·laboració de les famílies: cercar a llibres, pel·lícules, fotografies, internet… els interrogants per després compartir-ho amb els companys/es de l’aula. Aquesta metodologia permet dur a terme un treball molt enriquidor entre família i escola.

Metodologia que vertebra la línia pedagògica de l’escola, que impregna totes les altres estratègies metodològiques i que facilita el desenvolupament de les competències bàsiques perquè:
  • parteix d’un tema que interessa a l’alumne.
  • fa protagonista a l’alumnat en la construcció del propi coneixement, en el desig de saber coses noves, en la formulació de preguntes, en la reflexió sobre el propi saber, en la recerca de nous coneixements i en la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.
  • dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques, es posen en comú les propostes individuals i se n’elabora un resultat col·lectiu.
  • incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i relacionar-ho amb altres problemes.
  • es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció del coneixement, s’avalua el que s’ha après i com s’ha après.
  • s’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir coneixement de forma compartida.

DSC04269 20150113_094444IMG_1518 IMG_0124IMG_2490 20141023_100407 2015-04-17 09.46.08 IMG_9835