Filosofia


La Comissió de Filosofia ha iniciat una nova proposta pels alumnes de Can Fabra:

“Aprendre a “filosofar” alhora que aprenem i interioritzem el significat dels valors de la nostra escola”.

L’objectiu principal del projecte filosofia a la nostra escola és ensenyar als infants a pensar millor per ells mateixos d’una manera autònoma i des d’una perspectiva democràtica tot respectant les opinions dels altres.

Quan fem filosofia aprenem a pensar i a comunicar, a respectar les opinions dels altres, a fer hipòtesis, a buscar possibles solucions, a gestionar el nostre pensament, a raonar, a buscar alternatives… i anem aconseguint, les eines i estratègies per créixer de manera autònoma tot desenvolupant bones competències socials.

     

Cerca

Que Fem?


Projectes Escola Can Fabra Espais Matemàtics Escola Can Fabra Espais de Llengua Escola Can Fabra Tallers  Escola Can Fabra Filosofia Escola Can Fabra Anglès Escola Can Fabra Agenda21 Escola Can Fabra

Coneix els nostres valors a Can Fabra

Valors Escola Can Fabra