Espais matemàtics


image

Dins el nostre projecte educatiu una part molt important és el treball matemàtic, considerant-lo en tota la seva globalitat. Creiem que no es tracta només de la mera instrucció de tècniques i procediments mecànics que s’han d’aplicar, tot reduint-lo a l’aprenentatge dels nombres i de les operacions; la matemàtica és molt més que això i cal considerar-la en la seva totalitat.

Una bona educació matemàtica contribuirà tant al desenvolupament personal com a la socialització del nostre alumnat, col·laborant en l’adquisició d’un conjunt de capacitats necessàries per a actuar com a ciutadans i ciutadanes competents, actius, implicats i crítics.

Amb aquesta voluntat es plantegen els “Espais matemàtics” a l’escola. Amb l’ajuda i l’assessorament de la Sra. Mª Antònia Pujol i la Sra. Núria Lorenzo  (professores de la Universitat de Barcelona) es van definir els diferents aspectes que englobaven tota l’àrea matemàtica, així com els continguts propis de cadascun d’ells.

El tipus d’activitats parteix de la manipulació de materials diversos, l’experimentació, l’observació directa… per passar després a la concreció en paper quan es consideri necessari. Això demana una organització concreta: treballar amb grups més reduïts que el propi grup-classe, ocupar diferents espais físics de l’escola i comptar amb un major nombre d’adults per dur a terme les activitats.

imagen-espais-600x452

Cerca

Que Fem?


Projectes Escola Can Fabra Espais Matemàtics Escola Can Fabra Espais de Llengua Escola Can Fabra Tallers  Escola Can Fabra Filosofia Escola Can Fabra Anglès Escola Can Fabra Agenda21 Escola Can Fabra