Agenda 21


Aquest programa, antic Agenda 21 Escolar, és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat.

 

 

Cerca

Que Fem?


Projectes Escola Can Fabra Espais Matemàtics Escola Can Fabra Espais de Llengua Escola Can Fabra Tallers  Escola Can Fabra Filosofia Escola Can Fabra Anglès Escola Can Fabra Agenda21 Escola Can Fabra