Preinscripció 2019-2020


Del 29 de març al 9 d´abril del 2019

Horari d’atenció

Dilluns: de 12 a 14 hores (matí)
Dimarts: de 8:30 a 11 hores i de 15 a 16:30 hores (matí i tarda)
Dimecres: de 15 a 16:30 hores (tarda)
Dijous: de 8:30 a 13:30 hores (matí)
Divendres: de 15 a 16:30 hores (tarda)

Documentació necessària

  • Imprès de sol·licitud (es pot recollir a l’escola o imprimir al web del Departament).
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) i de l’alumne o alumna que tingui DNI, o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Important: Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideixi amb el DNI o NIE, s’haurà d’aportar el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Més informació sobre la preinscripció al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *