Matriculació Curs 2019-2020


Període de Matriculació: del 20 al 26 de juny

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
  • Fitxa de dades bàsiques
  • Carta de compromís educatiu
  • Full d’autorització drets d’imatge
  • Autorització per a l’administració de paracetamol
  • Full d’autorització per les sortides escolars
  • 2 fotos carnet (que cal que porteu el dia de la matriculació)
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions (que cal que porteu el dia de la matriculació)
SI NO ES VA LLIURAR A LA PREINSCRIPCIÓ:
– Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
– Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
– Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a tot i ésser menor de 14 anys.
– De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
– Original i fotocòpia de la TSI.
Alumnes de primària: informe de l’últim trimestre

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *