Consell escolar


El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre.

En el consell hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: representants de les famílies, representants del claustre, personal d’administració i serveis i representant de l’Ajuntament.

Són persones elegides per un període de quatre anys i es renoven la meitat cada dos anys.

La seva funció principal és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el Projecte Educatiu, la Programació General Anual i la seva Memòria, les Normes d’Organització i Funcionament, la gestió econòmica i d’altres que el consell consideri oportunes.

COMPOSICIÓ:

 

  • Consell Escolar

 

Representants mestres Representants famílies
Carolina Pérez Mónica Cano
Gemma Santafé Agustí Carné
Maria Elizondo Jordi Largo
Raquel Ruiz Carme López
Equip directiu Representant municipal
Carme Martínez Xus Sanz
Conchi Gallego Representant PAS
Txell Regàs Víctor Giménez

Òrgans de govern unipersonals         

 

 

Càrrec Nom i cognoms
Directora Carme Martínez
Cap d’Estudis Conchi Gallego
Secretària Txell Regàs

 

Personal PAS

 

 

Càrrec Nom i cognoms
Tècnica E. Infantil Merche Muñoz
Conserge Víctor Giménez
Administratiu Jesús Buitrago

 

 

Coordinacions

 

Coordinació Nom i cognoms
Educació Infantil Mireia Pararols
Educació Primària C. I. Pia Ivanco
Educació Primària C. M. Paloma de Gracia
Educació Primària C. S. Maria Elizondo
TAC Gemma Santafé
LIC Maribel Diaz
Biblioteca Angus Herriega i Carme Martínez
Riscos Laborals Silvia Pitarch