Documents i autoritzacions


AUTORITZACIÓ MEDICAMENTS


Autorització Medicaments | Escola Can Fabra

L’escola no pot subministrar medicaments. Malgrat això, si un alumne/a ha de prendre un medicament a l’escola, és absolutament necessari que es faci saber per escrit. Per poder-lo administrar és imprescindible que la família aporti la recepta del metge i una autorització signada amb la informació de la dosi i l’hora per tal que el medicament sigui correctament administrat. Aquesta autorització la podeu demanar a consergeria o descarregar-la aquí.

El medicament, juntament amb la documentació, es farà arribar personalment a la persona que rebi l’alumne, mai es deixarà a la motxilla.

Autorització Medicaments | Escola Can Fabra