Consell escolar


El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre.

En el consell hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: representants de les famílies, representants del claustre, personal d’administració i serveis i representant de l’Ajuntament.

Són persones elegides per un període de quatre anys i es renoven la meitat cada dos anys.

La seva funció principal és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el Projecte Educatiu, la Programació General Anual i la seva Memòria, les Normes d’Organització i Funcionament, la gestió econòmica i d’altres que el consell consideri oportunes.

COMPOSICIÓ:

Després de les eleccions del  28 de novembre de 2015, el Consell Escolar de la nostra escola el composen:

  • Presidenta: Carme Martínez
  • Cap d’estudis: Conchi Gallego
  • Secretària: Txell Regàs
  • Representant Ajuntament: Xus Sanz
  • Representant PAS: Víctor Giménez
  • Representants famílies:  Mónica Cano  (represant junta de l’AFA), Jordi Largo (representant delegats i delegades), Carme López i Agustí Carné  (representants  per votació)
  • Representants mestres:  Carolina Pérez, Gemma  Santafé,  Maria Elizondoi Raquel Ruiz

 

COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR:

  • Comissió Permanent: Carme Martínez, Conchi Gallego, Mónica Cano, Maria Elizondo i Txell Regàs
  • Comissió Econòmica: Carme Martínez, Agustí Carné, Jordi Largo , Carolina Pérez i Txell Regàs
  • Comissió Igualtat de gènere:  Conchi Gallego i Xus Sanz